Ajuntament de Mollet del Vallès

Com puc participar del Pla Local de Joventut 2017-2020?

  •     Participa de les dinàmiques del procés participatiu dissenyat pels joves del GRUP MOTOR.

Aquestes dinàmiques es faran públiques a mesura que el GRUP MOTOR les vagi dissenyant i organitzant.

  •  AVALUACIÓ DEL PLA ANTERIOR.

-  Emplena l’Entrevista d’avaluació del Pla anterior.